Zorg ABS
Zorg,Onderwijs,Verzekeraars,Advocatuur,Notariaat,Arbodiensten

Het control framework voor
beheersing van uw grootste risico’s

EasyPrivacy

Aantoonbaar voldoen aan privacy verplichtingen.
De privacy wet (AVG) heeft grote impact op organisaties.
Hoe zorgt u nu dat u aan de verplichtingen voldoet zonder aan slagkracht in te boeten? Heeft u al nagedacht over de eis om aantoonbaar te voldoen aan de privacy wet (Accountability, art 5.2 AVG)?
De experts van SmartMirrors hebben EasyPrivacy ontwikkeld. Dat is ons product waarin al uw privacy verplichtingen in een webbased tool zijn ondergebracht, zodat u  op eenvoudige en efficiënte wijze aantoonbaar in control bent op uw privacy verplichtingen. Nu gratis proberen: ga naar www.privacyteam.nl/gratis-proberen

RisicoScan

Wet- en regelgeving leidt tot toenemende werkdruk. RisicoScan is het product voor het primair onderwijs waarmee schoolbesturen en scholen eenvoudig en op effectieve en efficiënte wijze voldoen aan wet- en regelgeving.
RisicoScan levert overzicht en inzicht over de mate van beheersing binnen uw scholen. Met één druk op de knop kunt u aan de Raad van Toezicht of de Onderwijsinspectie (Onderzoekskader 2017) antwoord geven op elementaire vragen ten aanzien van het onderwijsproces, de privacy verplichtingen, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer. Zie www.cupella.nl voor meer informatie.

ZorgABS

Met ZorgABS kunt u op efficiënte en effectieve wijze aantoonbaar voldoen aan een grote hoeveelheid verplichtingen. De grootste risico’s op het gebied van privacy, governance, informatiebeveiliging en cliëntenrechten zijn in beeld en u kunt aangeven, wie, wat op welk moment moet doen om de beheersing te realiseren.
Wij bieden ZorgABS in combinatie met een volledig kwaliteitsmanagementsysteem of integreren het in uw bestaande pakket of werkwijze.

Meer weten: Neem met ons contact op, nummer 0852 08 12 34 of stuur een mail naar info@smartmirrors.nl

Smart Tools! De tools voor meer...

Controle

Beheersing

Wij onderkennen het belang van organisatie beheersing en ondersteunen beheersing van belangrijke organisatie thema’s zoals: Privacy, Governance, Informatiebeveiliging en specifieke onderwijs en zorg thema’s. Aantoonbaar in control op efficiënte en effectieve wijze met producten en diensten van SmartMirrors.

Overzichtelijk

Inzicht en overzicht

Wet- en regelgeving is op praktische wijze vertaald naar wat dit voor uw organisatie betekent. Aan welke normen moet worden voldaan en welke maatregelen zijn daar voor nodig en wordt dit ook binnen uw organisatie uitgevoerd. Met onze producten heeft u altijd een volledig inzicht en overzicht vanuit uw dashboard.

Actueel

Actueel

Wet- en regelgeving verandert. SmartMirrors monitort alle veranderingen. Deze worden tijdig naar u gecommuniceerd en verwerkt in de normenkaders. Voor u een zorg minder en een gemak meer.

Gemak

Gemak

Onze gebruiksvriendelijke producten zorgen ervoor dat uit te voeren controles systeemtechnisch worden ondersteund zodat iedereen exact weet, wat, wanneer gedaan moet worden en welke stukken hiervoor moeten worden verzameld. Op ieder moment kunt u een volledige rapportage draaien met één druk op de knop.

Actueel

Geen verrassingen

Altijd volledig inzicht en overzicht van de mate van beheersing op thema’s en risico’s. Op het moment dat iets niet goed dreigt te gaan, ontvangt u al een bericht. Zo wordt u tijdig geïnformeerd en levert de overall rapportage u geen verrassingen meer op.

Kostenbesparend

Kostenbesparend

Onze producten zijn kosten besparend en verdienen zich binnen één jaar terug. Hoe dan? U hoeft minder interne capaciteit in te zetten om uw beheersing op orde te hebben. Het uitvoeren van interne en externe audits wordt eenvoudiger, waardoor de kosten van de externe accountant kunnen worden verlaagd. Het opstellen van rapportages kost u geen tijd meer.