Slim en eenvoudig voldoen aan regelgeving 

Wie zijn wij?

SmartMirrors is een pragmatisch zakelijke dienstverlener bestaande uit ervaren juristen en privacy- en compliance specialisten. SmartMirrors beschikt over een groot netwerk van privacy deskundigen, compliance- en dataprotection officers, specialisten op het gebied van informatiebeveiliging etc.

Graag stellen wij de managing partners aan u voor:

Stefan Ridder


Scherp jurist en resultaatgerichte manager. Onderkent vroegtijdig risico’s, stelt prioriteiten en zorgt voor continue verbetering. Besluitvaardig met een goed oog voor processen en cultuur. Zorgt er samen met de ‘eigenaar’ van een proces voor dat het proces aantoonbaar goed verloopt en dat het proces steeds verbetert. Serieus en consciëntieus, loyaal en toegewijd. Is gewend aan (internationaal) toezicht, inspecties en auditprogramma’s. Ruime ervaring als eindverantwoordelijke voor het inrichten, beheren, verbeteren en uitvoeren van (ondersteunende) processen (HR, privacy, compliance, ICT, (IT) security, brandweer, integraal facility management) in een ‘high-risk’ omgeving.

Sander van de Molen


Ondernemend jurist en ervaren compliance officer. Empathisch adviseur met ruime ervaring op het gebied van (complexe) juridische, compliance, governance en privacy vraagstukken binnen corporate en middelgrote ondernemingen. Overziet complexe zaken en realiseert oplossingen. Is pragmatisch ingesteld en in staat om tot juiste oplossingen te komen, altijd in het belang van de businesspartner. Raadgever voor ondernemers op het gebied van het vertalen van wet- en regelgeving en risico’s naar operationele beheersmaatregelen binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast in staat om op een praktische manier snel inzichtelijk te maken wat er moet gebeuren om te voldoen aan de normen binnen de bedrijfsvoering. Hierdoor worden risico’s geminimaliseerd en zekerheden vergroot om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren.Michel Gielbert


Ervaren auditor en riskmanager, met als specialisatie “de impact van privacywetgeving op organisaties”. Vakinhoudelijke professional die snel problemen constateert, analyseert en pragmatische oplossingen levert. Vanuit het perspectief “What’s in for the client”, meer dan 10 jaar als zelfstandig consultant actief geweest voor klanten in nationale en internationale omgeving, met opdrachten op gebied van: (Privacy) audits, assessments, Proces/Control optimalisatie, (cultuur) verandermanagement, governance structuren en organisatie-inrichting.

 

Wat doen wij?
SmartMirrors is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogwaardige (kennis) producten en oplossingen op het gebied van privacy, risicomanagement, compliance en governance.

De ambitie van SmartMirrors
De hoeveelheid wetten en regels kunnen wij niet veranderen. Wat wij wel kunnen, is helpen om deze wetten en regels tot een minimum te beperken en daar aantoonbaar op een eenvoudige wijze aan te voldoen. Wij helpen organisaties, die aantoonbaar aan wet- en regelgeving willen voldoen en die  (bijzondere) gegevens goed willen beschermen met betaalbare en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

Hoe doen we dat?
We bieden diensten en producten aan om:
- eenvoudig aan wetten en regels te voldoen (compliancy)
- eenvoudig aan privacy wet- en regelgeving te voldoen

Bij het aanbieden van onzen diensten en producten kijken wij altijd naar de wensen en de behoeften van de klant. We werken voor organisaties die niet groot genoeg zijn om zelf specialisten op het gebied van compliancy, privacy en dataprotectie in huis te hebben en het hele proces van compliant zijn en blijven willen uitbesteden tegen concurrerende kosten. Maar we werken ook voor organisaties die behoefte hebben aan (tijdelijke) extra capaciteit of die met gebruiksvriendelijke software een verscheidenheid aan processen willen beheersen.

We zijn goed thuis in complexe bedrijfsomgevingen met veel wet- en regelgeving en stevig extern toezicht, zoals de zorgsector, het primair onderwijs, de financiële sector en de nucleaire sector. Op het gebied van privacy hebben we diverse klanten naar tevredenheid geholpen in de zorg, in het onderwijs en ook hebben wij diverse verzekeraars als klant.

Samenwerkingspartners