Nieuws / Scholen moeten zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal


Scholen moeten zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig vragen over scholen die foto’s van leerlingen online publiceren. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn hiervoor regels opgenomen. Die regels zijn niet altijd bekend en er is onzekerheid over de toepassing ervan. Scholen moeten bijvoorbeeld toestemming vragen voor het gebruik van de foto’s. En zij moeten gepubliceerde foto’s goed beveiligen. De AP reikt in een brief aan koepelorganisaties de scholen handvatten aan. Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: “Kinderen zijn een kwetsbare groep. In deze tijd is het extra belangrijk dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan.”

Foto’s en video’s van leerlingen zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen op een internetpagina of op social media is een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat de regels van de Wbp van toepassing zijn. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer scholen foto’s of video’s  van leerlingen willen publiceren, hebben zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar in beeld is. Gaat het om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar? Dan is er toestemming nodig van de ouders of voogd van de leerlingen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Zie voor volledige bericht:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-roept-scholen-op-zorgvuldig-om-te-gaan-met-beeldmateriaal-van-leerlingen