Nieuws / Richtlijnen voor Functionaris Gegevensbescherming


Richtlijnen voor Functionaris Gegevensbescherming


Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Organisaties zijn dan in sommige gevallen verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht.

1. Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht een FG aan te stellen.

2. Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal personen volgen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering van mensen, cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables.

3. Organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid.

De Europese privacy toezichthouders hebben richtlijnen gepubliceerd die meer uitleg geven over de FG. Van deze richtlijnen is nu ook een Nederlandse vertaling beschikbaar. Zie de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/richtlijnen_fg.pdf

De verplichting om een FG aan te stellen geldt zowel voor verantwoordelijken als voor bewerkers. Dit laatste is nieuw.

De belangrijkste taken van een FG zijn:

- Toezicht op naleving van de verplichtingen ingevolge de AVG. Dat wil zeggen inventariseren van verwerkingen en monitoren van de verplichtingen.

- De organisatie te helpen bij het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment.

- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatie. De FG is hierbij volstrekt onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de hoogste leidinggevende binnen de organisatie.

De FG kan zowel intern worden aangesteld, als ook extern.

Via SmartMirrors is het mogelijk een externe FG in te huren.

Voor meer informatie over de rol en positie van de FG binnen een organisatie kunt u contact opnemen met SmartMirrors.