Nieuws / Europese Commissie publiceert voorstel voor ePrivacy Verordening


Europese Commissie publiceert voorstel voor ePrivacy Verordening


Zoals het er nu naar uitziet brengt de nieuwe ePrivacy Verordening serieuze veranderingen met zich mee. Dit blijkt uit de recente publicatie van de Europese Commissie van de concept tekst. 

Net als bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zal de nieuwe ePrivacy Verordening rechtstreekse werking hebben in alle lidstaten. Vanwege de implementatie van de AVG per 25 mei 2018, is het ook noodzakelijk gebleken de huidige ePrivacy Richtlijn te wijzigen in een nieuwe en vergaande Verordening.

De Verordening zal met name van invloed zijn op aanbieders van informatiediensten via het internet.

Wat gaat er zoal wijzigen?

De Verordening zal niet alleen van toepassing zijn op de traditionele telecomaanbieders en internetproviders (zoals KPN, Ziggo e.d.). De nieuwe Verordening bevat ook regels voor alle online diensten die over het internet plaatsvinden (zogenaamde Over The Top diensten (OTT)). Dit zijn bekende diensten zoals WhatsApp, Facebook en Skype. Deze diensten zullen ook de vertrouwelijkheid van de communicatie van burgers moeten gaan waarborgen. Ook zal de onderlinge communicatie tussen ‘machines’ onder de werking van de Verordening gaan vallen, zodat het ‘Internet of things’ (IoT) onder de werking van de Verordening gaat vallen.

Met name zullen eisen worden gesteld aan aanbieders van dit soort diensten op de bescherming van berichten en communicatie. Ook wat betreft de metadata.

Toestemming voor Cookies zal in de toekomst deels via de browserinstellingen kunnen worden geregeld. Dat kan de gebruiker zelf doen, waarbij de aanbieders de keuze van de gebruiker moeten respecteren. Website aanbieders zullen instemming moeten krijgen van de gebruiker om Tracking Cookies te plaatsen. Dit geldt dan voor ieder type Tracking Cookie. De zogenaamde ‘first party’ website aanbieder zal tevens moeten instaan voor het reguleren van de ‘third party’ Cookies.