Nieuws / Autoriteit Persoonsgegevens presenteert Agenda 2017


Autoriteit Persoonsgegevens presenteert Agenda 2017


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft eind januari de thema’s waarop de toezichthouder zich richt in 2017 gepresenteerd.

2017 is een bijzonder jaar, omdat dit het laatste jaar is dat de Wet bescherming persoonsgegevens geldt. Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing. Veel bedrijven en overheden zijn al bezig zich voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Hierover voorlichting geven staat daarom bovenaan de agenda van de AP, zodat organisaties weten wat ze straks moeten doen. Het reguliere werk van de AP gaat ondertussen ook door. De belangrijkste thema’s voor de AP in 2017 zijn naast de nieuwe EU-privacywetgeving: profiling, bijzondere persoonsgegevens en beveiliging van persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in heel Europa nog maar één privacywet. Dit is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties krijgen onder de AVG meer verplichtingen. Zo kunnen zij verplicht zijn een  functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/agenda_2017_autoriteit_persoonsgegevens.pdf.