Nieuws / Nieuwe Code Goed Bestuur


Nieuwe Code Goed Bestuur


De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 8 december de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en de introductie van cultuur als onderdeel van een goede governance. Daarnaast is de Code op veel andere punten geactualiseerd. 
De nieuwe Code bevat op de volgende punten belangrijke nieuwe richtlijnen:

- Meer aandacht voor lange termijn waardecreatie.

- Introductie van cultuur als onderdeel van 'good governance'.

- Strengere nalevingseisen, zoals over de uitleg hoe de Code is toegepast.

- Uitbreiding regeling voor melden van misstanden.

- Inzage in de kwaliteit van de systemen voor beheersing van risico's.

- Versterken van de interne auditfunctie door nauwere betrokkenheid van de RvC.

- Diversiteit in de raad van commissarissen en bestuur.

- Aanpassing van de benoemingstermijn van commissarissen.

 - Het onderwerp beloningen is opgeschoond en vereenvoudigd. In het remuneratierapport moet verantwoording worden afgelegd over de interne beloningsverhoudingen.

Interessant is de inzage in de kwaliteit van de systemen voor beheersing van risico's (en compliance). SmartMirrors kan daarbij ondersteunen met haar producten en diensten.