Nieuws / Ontvang nu het boekje Risicomanagement voor de zorgpraktijk gratis (PDF)


Ontvang nu het boekje Risicomanagement voor de zorgpraktijk gratis (PDF)


Dit boekje beschrijft op een praktische manier de beginselen van goed risicomanagement. Tevens komt compliancemanagement aan de orde. Het boek beschrijft een Support Framework Systeem voor de zorgsector.

Het uitgangspunt hierbij is regels tot een minimum te beperken maar daar wel op een slimme en eenvoudige manier aantoonbaar aan voldoen. Dit leidt tot de door de maatschappij gevraagde transparantie.

Het boek geeft antwoord op de vraag hoe een zorginstelling tegemoet kan komen aan zowel de eisen vanuit de maatschappij (meer grip en controle) alsmede de wensen vanuit zorgmedewerkers die 'regelmoe' zijn en zich niet kunnen vinden in de huidige manier van verantwoorden. Door dit vanuit management en medewerkers samen te verkennen, wordt invulling gegeven aan een nieuwe manier van verantwoorden, waarbij administratieve lasten worden geminimaliseerd. 

Wilt u dit boekje ontvangen in PDF, neem dan contact met ons op.