Nieuws / Bewaarplicht telecomgegevens naar Kamer


Bewaarplicht telecomgegevens naar Kamer


Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een nieuw wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens wordt geregeld. De vorige wet werd begin vorig jaar door de rechter buiten werking gesteld, omdat die een te grote inbreuk op de privacy inhield.

Hiermee kunnen data van telecombedrijven achteraf door justitie worden geraadpleegd indien wordt voldaan aan de voorwaarden. In verband met bestrijding van terrorisme vindt de overheid dit van groot belang.