Nieuws / SmartMirrors verzorgt zomersessie Risicomanagement en Compliance in de zorg


SmartMirrors verzorgt zomersessie Risicomanagement en Compliance in de zorg


Op 17 augustus jl. verzorgde SmartMirrors één van de zomersessies voor de klanten en relaties van CP-FM (http://cp-fm.eu). Het thema was Risicomanagement en Compliance in de zorg. In een interactieve sessie werd druk gediscussieerd over risico management in het algemeen en het managen van (compliance) risico's in de zorg in het bijzonder.

De aanwezigen waren het erover eens dat risicomanagement in de zorg nog in de kinderschoenen staat. Het onderwerp staat echter steeds vaker op de agenda van de bestuurders en de raden van toezicht. Het bestuur hoort tenslotte altijd zicht te hebben op de staat van de eigen organisatie en ‘in control’ te zijn. Het bestuur weet waar zich risico’s voordoen en welke thema’s aandacht nodig hebben (IGZ, NZa: Toezicht op goed bestuur, juli 2016).

Het inrichten van een control - of beter gezegd een support - framework helpt om de 'zorgparadox' op te lossen. De zorg moet zich steeds meer verantwoorden maar gaat nu al gebukt onder een grote administratieve lastendruk. Een zorginstelling is dan gebaat bij een gestructureerde aanpak waarmee ze op een eenvoudige wijze aantoonbaar 'in control' is met een zo beperkt mogelijk aantal regels. Het is belangrijk om de (zelfsturende) teams mee te laten denken over de wijze waarop dit moet worden ingericht. De aanwezigen waren tevens van mening dat een goed ingericht support framework zorgt voor substantieel lagere administratieve lasten. 

Na een korte demo van ZorgABS werd de succesvolle middag afgesloten op een Haags terras.