Nieuws / Boek Risicomanagement voor de zorgpraktijk gepubliceerd


Boek Risicomanagement voor de zorgpraktijk gepubliceerd


Deze week heeft Mr. Sander van de Molen van SmartMirrors, een 'omkeerboek' uitgegeven, samen met dr. Tom van den Belt.

Het boek bestaat uit twee delen: deel 1 'Bestuur & Toezicht' is geschreven door dr. Tom van den Belt en handelt over toezichtsinstrumenten vanuit de zorgbrede governance. Dit deel geeft praktische handvatten om de belangrijkste elementen uit de zorgbrede governancecode binnen de zorginstelling te implementeren. Overigens is het model Toezicht-instrumenten ook goed toepasbaar bij organisaties uit andere sectoren dan de zorg, bijvoorbeeld onderwijs, welzijn en woningcorporaties.

Dit geldt eveneens voor deel 2 'Risicomanagement voor de zorgpraktijk'. Dit deel van het boek beschrijft allereerst op een praktische manier de beginselen van goed risicomanagement. Tevens komt compliancemanagement aan de orde. Het boek beschrijft een Support Framework Systeem voor de zorgsector. Het uitgangspunt hierbij is regels tot een minimum te beperken maar daar wel op een slimme en eenvoudige manier aantoonbaar aan voldoen. Dit leidt tot de door de maatschappij gevraagde transparantie. Het boek geeft antwoord op de vraag hoe een zorginstelling tegemoet kan komen aan zowel de eisen vanuit de maatschappij (meer grip en controle) alsmede de wensen vanuit zorgmedewerkers die 'regelmoe' zijn en zich niet kunnen vinden in de huidige manier van verantwoorden. Door dit vanuit management en medewerkers samen te verkennen, wordt invulling gegeven aan een nieuwe manier van verantwoorden, waarbij administratieve lasten worden geminimaliseerd. 

Beide onderdelen van het boek zijn gebaseerd op het INK Model.

Indien u interesse heeft in het boek, kunt u dit via een mailbericht aan info@smartmirrors.nl kenbaar maken. Wij nemen dan contact met u op.