Nieuws / Recherchebureau Hoffmann beëindigt overtredingen na onderzoek AP


Recherchebureau Hoffmann beëindigt overtredingen na onderzoek AP


Het bedrijfsrecherchebureau Hoffmann BV heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn werkwijze bij het screenen van sollicitanten en werknemers gewijzigd. Hierdoor is de werkwijze van het bedrijfsrecherchebureau niet langer in strijd met de wet. De AP constateerde aan het begin van het onderzoek dat het bedrijf op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtrad. Het bedrijfsrecherchebureau voerde onder meer screenings uit op basis van toestemming van de sollicitanten en werknemers. Toestemming als wettelijke grondslag voor screenings van sollicitanten en werknemers is echter in strijd met de wet. Ook maakte het bedrijf integrale kopieën van identiteitsbewijzen. Daardoor verwerkte het bedrijf het burgerservicenummer en rasgegevens terwijl dat niet mocht. Het bedrijfsrecherchebureau bleek ook het sociale mediaprofiel van betrokkenen aan het dossier toe te voegen. Hierin stond irrelevante informatie voor de betreffende functie en dat is in strijd met de wet.

Voor nadere informatie:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/recherchebureau-hoffmann-be%C3%ABindigt-overtredingen-na-onderzoek-ap

Bron: persbericht Autoriteit Persoonsgegevens 7 juli 2016