Nieuws / Grote zorgen over kwaliteit en veiligheid van de zorg bij ruim 50 verpleegzorginstellingen


Grote zorgen over kwaliteit en veiligheid van de zorg bij ruim 50 verpleegzorginstellingen


De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeert in haar eindrapportage dat tenminste een derde van de 150 onderzochte verpleegzorginstellingen moeite heeft om kwaliteitsverbeteringen in te zetten en vast te houden die passend zijn bij de complexiteit van de zorgvraag.

Er werd onder meer onvoldoende gewerkt volgens richtlijnen en protocollen, wat grote gevolgen kan hebben voor de cliënt. Bij het toedienen van risicovolle medicatie bijvoorbeeld, voerden zorgmedewerkers bij te veel instellingen geen tweede controle uit.

Veel van de 150 instellingen zetten zich hard in om de zorg voor cliënten te verbeteren. De zorgprofessionals hebben aandacht voor hun cliënten en zijn zorgzaam en betrokken. De Inspectie constateert desondanks dat het een derde van de instellingen niet lukt om de ingezette verbeteringen ook vast te houden; zij kunnen de kwaliteit niet op voldoende niveau krijgen en houden.

SmartMirrors  heeft met ZorgABS een webbased applicatie met inhoudelijke normen (content) waarmee de zorgorganisatie direct aan de slag kan gaan met het continue borgen en verbeteren van een aantal belangrijke basisverplichtingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg. Belangrijke thema’s zoals medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg, mondzorg, normen goede / verantwoorde zorg, melden incidenten en calamiteiten etc. worden samen met de zorgprofessionals eenvoudig gefaciliteerd. Ook HKZ of Prezo normen en eisen zitten er in zodat er geen dubbele systemen nodig zijn.

Wilt u medicatieveiligheid in de greep krijgen en houden? Onze medicatieveiligheidsspecialisten hebben voor u Medikader ontwikkeld. Webbased tooling waarmee u de veilige principes in de medicatieketen probleemloos (en aantoonbaar) beheerst.

www.ZorgABS.nl

voor regelarme zorg