Nieuws / Klokkenluiderregeling verplicht


Klokkenluiderregeling verplicht


Op 12 april 2016 verscheen in Skipr het bericht over de aanhoudende groei van het aantal klokkenluiderszaken binnen de zorgsector. Het Adviespunt Klokkenluiders (zie website van het adviespunt klokkenluiders) kreeg vorig jaar 32 procent meer meldingen. De zorgsector voert de top 5 aan van sectoren met de meeste klokkenluidersmeldingen. Van in totaal van 74 nieuwe klokkenluiderszaken stammen er 19 uit de zorg. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van het Adviespunt Klokkenluiders.

Naar verwachting zal op 1 juli 2016 de Wet ‘Huis voor klokkenluiders’ in werking treden. Indien je als  werkgever ten minste 50 personen in dienst hebt, is het wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben.

De wet voorziet onder andere in een Huis voor Klokkenluiders, dat werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang zal kunnen adviseren. Ook zal het Huis onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers niet te wachten tot 1 juli 2016, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de interne meldregeling. Het is daarom verstandig om de OR hier in een vroeg stadium bij te betrekken.

Het Adviespunt Klokkenluiders geeft vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis advies over het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Deze taak zal overgaan naar het Huis voor Klokkenluiders.

Het Adviespunt klokkenluiders heeft een informatiepakket samengesteld. Dit is verkrijgbaar via de website.

Ook kan SmartMirrors u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een Klokkenluiderregeling en het instellen van een meldpunt.