Nieuws / Lat hoger voor langdurige zorg


Lat hoger voor langdurige zorg


De lat in de langdurige zorg gaat verder omhoog. Die zorg kan beter door meer te luisteren naar wat mensen willen en uit te gaan van hun wensen en verwachtingen.

Daarom start staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een experiment met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg. Uit een persbericht van het Ministerie licht de staatssecretaris een en ander toe.

Persoonsvolgende bekostiging houdt in dat een zorgaanbieder pas een vergoeding krijgt voor het leveren van zorg op het moment dat een cliënt zijn voorkeur voor hen uitspreekt. Het geld volgt de keuze van de cliënt, niet andersom. Volledige persoonsvolgende bekostiging kan grote gevolgen hebben, maar vergroot keuzemogelijkheden en geeft vernieuwing meer kans. Van Rijn kondigt het experiment aan in zijn vrijdag verzonden brief 'Waardig leven met zorg'.

Luisteren naar voorkeuren.

Van Rijn: 'De tijd is gekomen dat de zorg zich aan de mensen aanpast in de plaats van andersom. De Wet langdurige zorg garandeert goede zorg en een veilige woonomgeving. Dat is mooi, maar niet meer genoeg. Verpleeghuizen en andere zorgaanbieders zullen meer en meer moeten luisteren naar de voorkeuren van hun potentiële bewoners. Waar zouden ze willen wonen? Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen? Daar is een fundamentele verschuiving voor nodig en dat is niet gemakkelijk, maar persoon volgende bekostiging is een goede, eerste stap.'

Waardigheid en trots.

Waardig leven met zorg sluit aan bij de eerdere plannen van Van Rijn, zoals 'Waardigheid en Trots’, de ‘Dementievriendelijke samenleving’ en het binnenkort uit te brengen plan van aanpak Gehandicaptenzorg. Dit plan richt zich op de zorginkoop, de bekostiging en de verantwoording die drempels opwerpen voor zorgaanbieders om de cliënten te laten leven zoals zij dat wensen.

SmartMirrors.

SmartMirrors speelt met de normenkaders in op deze ontwikkeling door de normen op het gebied van cliënt tevredenheid zichtbaar te maken in een dashboard.