Nieuws / Cameratoezicht - Apg


Cameratoezicht - Apg


Cameratoezicht - APg

De Autoriteit Persoonsgegevens (APg) heeft onlangs beleidsregels over cameratoezicht gepubliceerd.

Deze beleidsregels moeten organisaties helpen bij de privacyafweging die zij moeten maken als ze camera’s willen inzetten. Organisaties zetten steeds vaker cameratoezicht in en de technische mogelijkheden van camera’s worden geavanceerder.

Wettelijke eisen

De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet politiegegevens (Wpg) die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van een camera. Zo moet de inzet van een camera noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken, moeten mensen worden geïnformeerd dat er cameratoezicht is vóórdat zij worden gefilmd en moeten de beelden adequaat worden beveiligd. Er bestaat geen aparte privacywetgeving voor ‘slimme camera’s’. De beleidsregels geven wel enkele specifieke aandachtspunten voor drones, slimme camera’s en dashcams.

Waarop moet u letten?

Als u als instelling overweegt cameratoezicht toe te passen, denk dan aan het volgende:

Bepaal vooraf goed het doel van cameratoezicht.

Stel vast op welke grondslag een camera zal worden ingezet; bijvoorbeeld beveiliging van toegang of bewaking van goederen.

Stel vast dat de inzet van een camera noodzakelijk is: is er bijvoorbeeld geen alternatief dat minder ingrijpend is? Weegt het belang van de instelling op tegen het privacybelang van de mensen die u filmt?

Bepaal welk soort camera of software gerechtvaardigd is om in te zetten.

Bepaal duidelijk wat er met de camerabeelden wordt gedaan. Aan wie wordt toegang gegeven en hoelang worden de beelden bewaard?

Zorg voor een adequaat vernietigingsbeleid.

Bepaal of, en zo ja, op welke wijze, de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de inzet van een camera. Zij moeten namelijk bijna in alle gevallen geïnformeerd zijn vóórdat zij worden gefilmd.

Ondersteuning nodig?

Neem contact op met SmartMirrors! Wij zijn u graag van dienst.