Nieuws / Hoofdlijnen nieuwe Privacy Shield EU - US


Hoofdlijnen nieuwe Privacy Shield EU - US


Hoofdlijnen Privacy Shield EU-US

Volgens het persbericht (begin februari 2016) van de Europese Commissie houdt het nieuwe ‘Privacy Shield’, als opvolger van de door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaarde Safe Harbor verdrag, het volgende in.

1. Er zullen strengere verplichtingen gaan gelden voor bedrijven in de Verenigde Staten ter bescherming van persoonlijke gegevens van Europeanen. De US Federal Trade Commission zal toezien op de naleving van deze verplichtingen.

2. Het EU-US Privacy Shield zal een strengere monitoring en steviger sancties kennen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om te voldoen aan beslissingen die door Europese privacy toezichthouders worden genomen.

3. De Verenigde Staten zal waarborgen dat de mogelijkheden voor publieke (US) autoriteiten om toegang te krijgen tot persoonsgegevens van Europeanen worden beperkt en alleen mogelijk is onder transparante condities. Toegang tot gegevens zal onderworpen worden aan beperkingen en er zal toezicht komen op de naleving van de regelgeving. Voorkomen zal worden dat ‘onbeperkte toegang’ mogelijk is, zoals onder Safe Harbor wel het geval bleek te zijn.

4. Er zal een jaarlijkse gezamenlijke evaluatie plaatvinden. Toegang vanuit de Amerikaanse autoriteiten tot de persoonsgegevens vanwege nationale veiligheidsoverwegingen zal hierbij worden betrokken. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en de US Department of Commerce, met behulp van experts van de wederzijdse veiligheidsdiensten.

5. Europese burgers kunnen rekenen op effectieve bescherming en er zal in diverse beroepsmogelijkheden worden voorzien. Bedrijven krijgen deadlines om te reageren op klachten. Europese toezichthouders kunnen klachten doorverwijzen naar de US Federal Trade Commission en de US Department of Commerce. Ook zullen er mogelijkheden voor kosteloze alternatieve geschillenbeslechting komen. Voor klachten met betrekking tot de mogelijke toegang van de Amerikaanse overheid zal een ombudsman ingesteld worden.

Hoe verder?

De komende weken zullen de Europese toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, de concept regeling bestuderen en hierover hun advies geven. Het blijft spannend of het nieuwe Privacy Shield zal voldoen aan de eerdere tekortkomingen van de Safe Harbor regeling.