Privacy


Smart Mirrors Privacy Solutions

 

De verplichtingen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn vaak complex en tijdrovend.

SmartMirrors heeft de juiste producten en diensten die het mogelijk maken om door middel van een pragmatische aanpak snel AVG proof te worden én te blijven:

 *** Privacy (awareness) trainingen ***

Of u nu privacy officers of uw functionaris gegevensbescherming (DPO) hun privacy kennis wilt laten opfrissen of dat u het belangrijk vindt om bij (groepen) medewerkers het privacy bewustzijn te vergroten, de ervaren trainers van SmartMirrors zorgen met een actueel en interactief programma voor goed opgeleide en privacy bewuste medewerkers.

Met onze opleidings- en awareness programma's weten uw medewerkers hoe het zit.

*** Privacy (interim) expertise ***

Onze ervaren privacy consultants hebben al veel bedrijven geholpen om hun privacy risico's in beeld te brengen en vervolgens een helder plan van aanpak gepresenteerd om aan de AVG te voldoen. Zij nemen de gehele uitvoering van het plan uit handen of ondersteunen desgewenst uw eigen medewerkers bij het AVG proof worden van uw bedrijf. Uiteraard zijn onze consultants ook beschikbaar om te adviseren over alle mogelijke privacy vraagstukken.

Onze experts brengen snel uw beleid, documenten en procedures op orde.

*** Privacy management software ***

Artikel 5 lid 2 van de AVG bepaalt dat u d enaleving van deze verordening moet kunnen aantonen (verantwoordingsplicht).

EasyPrivacy biedt u hiervoor een gebruiksvriendelijk en betaalbare oplossing. Naast de privacy management module en de bibliotheek met (actuele) standdaarddocumenten, bevat EasyPrivacy registers om verwerkingen vast te leggen en datalekken te registreren en ook een module om verwerkingsovereenkomsten te beheren. EasyPrivacy is daarmee het complete privacypakket voor uw bedrijf.

Met onze software voldoet u aantoonbaar aan de AVG en heeft u ook uw register van verwerkingen op orde.                                                                  ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.PRIVACYTEAM.NL.

*** FG / DPO services ***

U bent op grond van art. 37 e.v. van de AVG verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, die u onder meer adviseert over én toeziet op de naleving van de verordening. SmartMirrors kan voor u de rol van functionaris gegevensbescherming invullen. Op het moment dat u gebruik maakt van EasyPrivacy, kunnen wij d erol van fuunctionaris gegevensbescherming ook (grotendeels) op afstand vervullen, wat uiteraard een gunstig effect heeft op de daarmee samenhangende kosten.

Op locatie of op afstand, wij verzorgen deze rol voor u 'as a service'. 

*** Privacy risk- & impact assessments ***

Af en toe wilt u weten of u (nog) aan de AVG voldoet en soms moet u bij nieuwe activiteiten of systemen deze op privacy aspecten beoordelen. Onze audit professionals voeren een eenvoudig of diepgaand onderzoek uit naar opzet, bestaan en werking van uw privacy management proces of beoordelen een neiuwe activiteit of systeem op privacy aspecten (Data Protection Impact Assessment).

Onze auditers beoordelen periodiek opzet, bestaan en werking van uw privacybeleid en vertellen u wat u nog moet doen om aan de AVG te voldoen.

 

Altijd een passende aanbieding. Bel ons op 0852 08 12 34 of mail naar info@smartmirrors.nl