zicht op gezond ondernemen
Zorg ABS
DataKader,ZorgABS,RisicoScan,MediKader,ScoreCard

Smart Tools

DataKader

ZorgABS

RisicoScan

MediKader

Scorecard

Aantoonbaar voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dat doet u met DataKader. Met DataKader monitort u continu de status van de beheersing van uw privacy risico’s. Het hulpmiddel voor iedere Data Protection Officer die op ieder moment van de dag wil weten of het proces van gegevensbescherming functioneert.

ZorgABS helpt met heldere normenkaders en slimme beheersmaatregelen ondernemers in de zorg overzicht en inzicht te krijgen in de beheersing van risico's en wet- en regelgeving binnen hun organisatie. Onmisbaar voor de zorgmedewerker die verantwoordelijk is voor compliance. ZorgABS is de combinatie van een webbased applicatie met inhoudelijke normen (content). Op deze wijze kan de zorgorganisatie direct aan de slag met het continue borgen en verbeteren van een aantal belangrijke basisverplichtingen, zoals medicatieveiligheid, onvrijwillige zorg, mondzorg, normen goede / verantwoorde zorg, privacy en governance.

RisicoScan is een product voor het primair onderwijs dat wij samen met Cupella (www.cupella.nl) aanbieden. Schoolbesturen en scholen kunnen hiermee de grootste risico's beheersen en eenvoudig voldoen aan wet- en regelgeving. Met één druk op de knop kunt u aan de Onderwijsinspectie antwoord geven op de elementaire vragen ten aanzien van het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderswijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer (Onderzoekskader 2017).

Met MediKader versterkt u de basis en beheerst u het belangrijkste thema in de zorg: medicatieveiligheid. Geen 150 normen op het gebied van medicatieveiligheid om aan te voldoen maar slechts 10 en een beperkt aantal controles waarmee u alle wet- en regelgeving afdekt. Voldoe altijd aan de actuele wet- en regelgeving, protocollen etc.

Implementatie en monitoring van compliance vraagt normaal gesproken de inzet van een groot aantal experts op vele niveaus binnen uw organisatie. Scorecard is een flexibel systeem met compliance controls om aantoonbaar te voldoen aan een combinatie van interne procedures, wetten, standaarden en externe normen. Scorecard bieden we aan samen met Monidee (www.monidee.nl) en wordt momenteel gebruikt om organisaties in de financiële sector te helpen hun compliancy te beoordelen op diverse gebieden: privacy, data protection, Know your Customer (KYC), information security (ISO 27001) en diverse andere gebieden.

Bent u al voorbereid op de nieuwe privacywetgeving?


Tijd om AVG compliant te worden
dagen, uren, minuten en seconden over.

Boek

Veel bestuurders en toezichthouders werken met dit praktische en adequate model. Een goed systeem van Risicomanagement is de kern van goede governance. Met het efficiënt en effectief beheersen van risico's heeft de bestuurder grip op de essentiële bedrijfsprocessen. En met het model van de bestuurs- en toezichtsinstrumenten kan de bestuurder op een adequate en heldere wijze verantwoorden hoe de bedrijfsprocessen en -resultaten gecontroleerd en beheerd/beheerst worden. Het boekje is te bestellen via deze website. Stuur ons dan een bericht. U kunt dit boekje ook bestellen via bol.com

Smart Support

 

SmartMirrors is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming én de meldplicht datalekken), governance, medicatieveiligheid, risicomanagement, compliance, (informatie)beveiliging etc. Met een gerichte scan kijken we waar uw risico’s zitten, hoe u op een slimme manier aan alle eisen kunt voldoen en uw processen beheerst kunt laten verlopen.

Smart input

Nieuws